Działalność lecznicza może być wykonywana zarówno przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe. Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dodatkowo zadaniami podmiotu leczniczego mogą być działania na rzecz promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych. Tworzy się ją, aby promować zdrowie oraz zapewnić pacjentom, którzy potrzebują leczenia, wszelkie świadczenia medyczne. Czym zajmuje się podmiot…

Czytaj więcej