Blog

Podmiot leczniczy – co to znaczy?

Podmiot leczniczy-co to znaczy

Działalność lecznicza może być wykonywana zarówno przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe. Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dodatkowo zadaniami podmiotu leczniczego mogą być działania na rzecz promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych. Tworzy się ją, aby promować zdrowie oraz zapewnić pacjentom, którzy potrzebują leczenia, wszelkie świadczenia medyczne.

Czym zajmuje się podmiot leczniczy?

Wszystkimi działaniami, których celem jest zachowanie, ratowanie przywracanie lub poprawa zdrowia.

Co warto wiedzieć przed założeniem podmiotu leczniczego?

Podmiot leczniczy może być utworzony przez przedsiębiorców, SPZOZ, jednostki budżetowe, fundacje i stowarzyszenia oraz kościoły i związki wyznaniowe.. Przede wszystkim należy pamiętać, aby bardzo dokładnie przyjrzeć się naszej przyszłej konkurencji. Nie ma co się oszukiwać – w wielu regionach funkcjonują różne placówki medyczne, które oferują podobne usługi. Konieczne zatem jest przeprowadzenie wnikliwej analizy, która powie nam, jakich świadczeniodawców na rynku po prostu brakuje. Bardzo dobrym rozwiązaniem może okazać się szukanie informacji w konkretnym oddziale NFZ, a także zapytanie, jakich usług jest za mało i czy NFZ jest gotowe je kupić. Zakładanie podmiotu leczniczego wymaga od nas spełniania wielu czynności, bez których cały proces nie będzie możliwy.

Jak korzystać z usług podmiotu leczniczego NZOZ Evita?

Aby zostać naszym pacjentem, zgłosić się do rejestracji dowolnej przychodni. Rejestratorka wprowadzi do systemu komputerowego niezbędne dane i wydrukuje deklarację wyboru. Wystarczy ją podpisać i od razu można korzystać z bezpłatnych świadczeń lekarsko-pielęgnacyjnych zapisanych w umowie z NFZ.
Pracujemy w trzech ośrodkach w Nowej Rudzie, w których nasi lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjaliści przyjmują na wizyty.
Udzielamy również świadczeń specjalistycznych:

 • ortopedii i traumatologii,
 • kardiologii,
 • ginekologii i położnictwa,
 • okulistyki,
 • chirurgii,
 • urologii,
 • neurologii,
 • reumatologii,
 • zdrowia psychicznego,
 • psychologicznych,
 • rehabilitacji,
 • medycyny pracy.

Personel Podstawowej Opieki Zdrowotnej służy pomocą szczególnie w czasie choroby. NZOZ Evita zapewnia pacjentom ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych nie tylko w placówkach w Nowej Rudzie, ale również w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych