Skip to content

Medycyna pracy

medical-report

Medycyna pracy

Medycyna pracy, którą Państwu oferujemy to profesjonalna i kompleksowa obsługa lekarska i pielęgniarska.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zawarciem umowy obejmującej wykonywanie badań okresowych, wstępnych i kontrolnych dla Państwa pracowników, udostępniamy wzór umowy, celem podpisania oraz wysłania na adres: NZOZ Evita sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 8, 57-400 Nowa Ruda

Badania laboratoryjne

Badania diagnostyczne

Konsultacje specjalistyczne

Konsultacje lekarzy medycyny

20200528_134327

Medycyna pracy Nowa Ruda - NZOZ Evita

Obowiązkiem pracodawcy jest kierowanie pracowników na badania lekarskie: wstępne, okresowe i kontrolne. Takie badania profilaktyczne powinny być wykonywane przed przystąpieniem pracownika do pracy na danym stanowisku oraz w trakcie trwania zatrudnienia.

W naszej przychodni NZOZ Evita w Nowej Rudzie oferujemy wykonanie kompleksowych badań z zakresu medycyny pracy, zapewniamy profesjonalną obsługa lekarską i pielęgniarską. Lekarz medycyny pracy jest w stanie określić, czy pracownik może być zatrudniony na danym stanowisku, ponadto ma uprawnienia do wydania orzeczenia lekarskiego dla uczniów i studentów, które potwierdza możliwość kształcenia się w wybranym przez siebie kierunku (zdolność do wykonywania zawodu). Lekarz medycyny pracy zajmie się ochroną zdrowia pracowników świadczących pracę w różnych szkodliwych czynnikach środowiskowych.

Kto powinien zgłosić się do lekarza medycyny pracy w Nowej Rudzie?

Do naszej przychodni medycyny pracy w Nowej Rudzie zgłaszają się osoby, które dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową lub są już zatrudnione i zobowiązane do wykonania kolejnych badań potwierdzających ich stan zdrowia. Badanie odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę, który precyzuje zadania pracownika i czynniki, z jakimi będzie się stykał. Zarówno osoba pracująca w biurze jak i wykonująca pracę ze szkodliwymi substancjami nie może do niej przystąpić bez aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Na podstawie informacji znajdujących się na skierowaniu lekarz medycyny pracy zleci określone badania laboratoryjne oraz konsultacje u innych specjalistów np. neurologa, okulisty. Zadaniem lekarzy w naszej przychodni medycyny pracy jest ochrona zdrowia pracowników, mamy świadomość, że wczesne zdiagnozowanie nawet niewielkich nieprawidłowości może zapobiec poważniejszym problemom zdrowotnym w przyszłości.

Jakie badania pracowników z zakresu medycyny pracy wykonywane są w Nowej Rudzie?

Zgłaszając się do naszej przychodni medycyny pracy w Nowej Rudzie, każda osoba przejdzie badanie lekarskie, tzw. wywiad zdrowotny, na podstawie którego lekarz określi rodzaj badań laboratoryjnych krwi i moczu oraz zleci konsultacje u specjalistów. Ponadto dokona pomiaru ciśnienia krwi i osłucha klatkę piersiową. Osoby, które będą pracowały z komputerem wymagają badań okulistycznych, których wynik może ujawnić wady wzroku - w takim przypadku, lekarz medycyny pracy w wydawanym zaświadczeniu wskaże konieczność noszenia przez pracownika okularów, a pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia części kosztów na ich zakup. Natomiast osoby zatrudnione przy obsłudze maszyn, których praca będzie wiązała się z przebywaniem w hałasie, będą kierowani do laryngologa i neurologa. Każde stanowisko pracy wymaga odrębnego podejścia i kierowania na badania specjalistyczne. Po odbyciu wszystkich zleconych badań pracowników w Nowej Rudzie lekarz wyda orzeczenie, które potwierdzi zdolność danej osoby do pracy na danym stanowisku.

Co składa się na badania okresowe wykonywane w Nowej Rudzie?

Wykonujemy badania okresowe każdemu pracownikowi bez względu na to, na jakim stanowisku pracuje. Częstotliwość takich wizyt jest uzależniona od uciążliwości czynników, z jakimi styka się dana osoba na swoim stanowisku pracy. Do zakresu badań okresowych wchodzą badania laboratoryjne, takie jak: OB, morfologia, mocz oraz badania dodatkowe: cholesterol całkowity, cukier. Oferujemy także badanie RTG klatki piersiowej z opisem, EKG, spirometrię i audiogram. Zapewniamy badanie u lekarza specjalisty wskazanego przez lekarza medycyny pracy: laryngologa, neurologa, okulisty oraz innej specjalizacji. Lekarz medycyny pracy może uczestniczyć w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w danym przedsiębiorstwie.

Poza wymienionymi badaniami, nasza przychodnia oferuje możliwość wykonania psychotestów, na które składa się:

  • Badanie kierowców zawodowych wszystkich kategorii prawa jazdy,
  • Badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
  • Badanie kierowców samochodów służbowych,
  • Badanie operatorów wózków widłowych,
  • Badanie operatorów dźwigów, suwnic, żurawi,
  • Badanie operatorów maszyn I urządzeń budowlanych,
  • Badanie osób pracujących na wysokości,
  • Badanie widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia (na zlecenie lekarza okulisty),
  • Badanie widzenia stereoskopowego (na zlecenie lekarza okulisty).

Badania okresowe powinny być przeprowadzane raz na 1 – 5 lat. Jest to uzależnione od stanowiska pracy oraz związanych z nim zagrożeń dla zdrowia pracownika. W naszej przychodni medycyny pracy w Nowej Rudzie wykonujemy także badania kontrolne, które obejmują pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim dłuższej niż 30 dni. Przed podjęciem pracy taki pracownik ma obowiązek udania się lekarza medycyny pracy.