RODO

Dane kontaktowe

 1. W NZOZ Evita Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD).
 2. Osobą pełniącą funkcję IOD jest Pan Andrzej Kręcichwost.
 3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z:
  • przetwarzaniem danych osobowych,
  • oraz z wykonywaniem praw przysługujących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO).
 4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  • email : biuro@dbi-consulting.pl
  • adres do korespondencji:
   Andrzej Kręcichwost
   Inspektor ochrony danych
   NZOZ Evita Sp. z o.o.,
   57-400 Nowa Ruda,
   ul. Bohaterów Getta 6C.

Klauzule informacyjne

Zasady realizacji postępowania

Zasady realizacji postępowania w zakresie ochrony danych osobowych oraz
realizacji praw osób, których dane dotyczą w NZOZ Evita Sp. z o.o., 57-400 Nowa
Ruda, ul. Bohaterów Getta 6C.

Dokument do pobrania w pdf