Najczęściej zadawane pytania

+Jak się zapisać do przychodni?

Aby stać się pacjentem NZOZ Evita wystarczy zgłosić się do rejestracji dowolnej przychodni. Rejestratorka wprowadzi do systemu komputerowego wszystkie dane i wydrukuje deklarację wyboru. Wystarczy ją podpisać i od razu można korzystać z bezpłatnych świadczeń lekarsko-pielęgnacyjnych zapisanych w umowie z NFZ. .Codzienną opiekę nad pacjentami roztacza personel Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Służy on pomocą zarówno w czasie choroby, jak i zdrowia przeprowadzając liczne akcje profilaktyczne. Celem POZ jest nie tylko leczenie, ale także spowodowanie by dobre zdrowie pacjentów pozwalało im na realizowanie najśmielszych planów i zamierzeń. Poradnia POZ zapewnia zarówno chorym pacjentom jak i osobom zdrowym, ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych.
DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ <
DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

+Podstawowa opieka zdrowotna


Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o:
poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: lekarz rodzinny, lekarz internista oraz pediatra poradnię pielęgniarki środowiskowej
poradnię położnej środowiskowej
gabinet zabiegowy
punkt szczepień

+Regulamin organizacyjny Niepublicznego
+RODO

Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych

 1. W NZOZ Evita Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD).
 2. Osobą pełniącą funkcję IOD jest Pan Piotr Potyrała.
 3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z:
  • - przetwarzaniem danych osobowych,
  • - oraz z wykonywaniem praw przysługujących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO).
 4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  • - adres poczty elektronicznej: biuro@dbi-consulting.pl

  • - adres do korespondencji:
   Piotr Potyrała
   Inspektor ochrony danych
   NZOZ Evita Sp. z o.o.,
   57-400 Nowa Ruda,
   ul. Bohaterów Getta 6C.

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna pacjent

Klauzula informacyjna dla oferentów i kontrahentów

Klauzula informacyjna do celów prowadzenia rekrutacji

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna do celów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny

 

Zasady realizacji postępowania w zakresie ochrony danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą w NZOZ Evita Sp. z o.o., 57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 6C.

 

Dokument do pobrania w pdf